V Balikpapanu jsme letos zorganizovali už potřetí soutěž ve vaření bez palmového oleje, spojený s osvětou o jeho negativních účincích na lidské zdraví. Věříme, že si tento způsob oslavy Dne bez palmového oleje užily nejen chuťové a čichové buňky všech zúčastněných, ale i oni samotní. Děkuje všem, kteří akci podpořili a doufáme, že výstupem by mohla být i kuchařka, šířící povědomí o problematice palmového oleje napříč Indonésií.