stan-lhota-foto-copy

Stanislav Lhota, M.Sc., Ph.D.

Katedra zootechniky a etologie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Česká zemědělská univerzita Praha;  Zoologická zahrada Ústí nad Labem

koordinátor ZNO, podpůrného programu „in-situ“ projektu Pesisir Balikpapan, primatolog (vědec zabývající se primáty), etolog (vědec zabývající se chováním zvířat) a environmentalista

Je vědeckým pracovníkem České zemědělské univerzity a Ústecké ZOO. Jeho předchozí výzkum zahrnoval terénní studie o hulmanech běločelých v Indii a později se zaměřil na noční lemury zvané Aye-aye neboli Ksukol ocasatý na Madagaskaru.

Od roku 2005 pracuje především v Indonésii, se zaměřením zejména na kahau nosaté a jejich ochranu. Je koordinátorem a odborným garantem hnutí za záchranu zálivu (Gerakan Penyelamatan Teluk Balikpapan), jehož členy jsou jinak převážně místní Indonésané. Je také zapojen do jednání o nepříznivém dopadu neudržitelné výroby palmového oleje. Dohlíží nad četnými projekty zajímajícími se o péči primátů v zajetí, reintrodukci a hlavně výzkumu ve volné přírodě. Věnuje se přednáškové činnosti a výukovým kurzům zaměřeným na primatologii, ochranu ŽP, metodiku a sociobiologii. Je členem IUCN Species Survival Commission, Primate Specialist Group.

 

petr-piechula-foto-copy

Bc. Petr Piechula, DiS.

dobrovolník v projektu Zátoka nosatých opic – správa webu a FB, asistent pedagoga – BiGy Žďár nad Sázavou

Vystudoval VOŠ v oboru Správa ochrany ŽP a bakalářský titul v oboru Ochrana ŽP a ekologie. Osm let působil v soukromé firmě, zabývající se zejména územními pány obcí, poté vystřídal mnoho rozličných pracovních pozicí. V roce 2011 se seznámil při práci s dvěma krokodýly a od té doby se věnuje jejich etologii, problematice jejich chovu a případné reintrodukce. Na jaře roku 2015 se „náhodou“ setkal se Standou a díky tomu pomáhá s propagací jeho projektu a fundraisingem. Tím přispívá přímo z ČR k ochraně tropických pralesů a jejich ekosystémů.

Mgr. Martina Mayerová

firemní fundraising pro projekt Zátoka nosatých opic

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor Zoologie a Doplňující pedagogické studium biologie. Deset let působila jako lektorka a projektově-administrativní asistentka ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, především v souvislosti s ochranou hospodářských zvířat. V současné době pracuje na „volné noze“ a zajišťuje lektorské a konzultantské služby pro organizace s environmentálním zaměřením. Je rovněž předsedkyní základní organizace Českého svazu ochránců přírody.

David Číp

tiskový mluvčí ZNO, předseda Českého svazu ochránců přírody JARO, profesionální ochránce přírody, koordinátor a realizátor celé řady projektů na aktivní ochranu přírody v České republice i v zahraničí, odborník na péči o přírodu v mírném pásu

Organizuje dobrovolníky i placené pracovníky, jedná s partnery, dárci, úředníky, politiky, podílí se na propagaci a environmentální osvětě včetně spolupráce se sdělovacími prostředky. Realizuje přednášky od mateřských, základních škol, přes gymnázia až po vysoké školy a nejširší veřejnost v rámci různých akcí, jež (spolu)organizuje. Zoolog (se specializací na ptáky, obojživelníky, plazy, denní motýly a vážky, částečně i na noční motýly), amatérský botanik. Také amatérský fotograf, cestovatel, chovatel hospodářských, divokých a dříve i exotických obratlovců. Popularizátor ochrany přírody. Praktik, který dokáže v krátké chvíli jednat v obleku s politiky až na úrovni místopředsedů vlády a ministrů, vzápětí v holínkách bagrovat tůně, obnovovat mokřady či sekat louku obyčejnou kosou. Zkrátka typický zástupce ochranáře obecného.