ČSOP JARO Jaroměř podporuje projekt prakticky od počátku finančně a hlavně duchovně.

Ústecký Zooklub podporuje projekt od roku 2011.

Další ČSOP – tentokráte od Olomouce – který projekt významně podporuje.

Spolek Lestari, který pomáhal Stan Lhota spoluzakládat. Pomáhají nám hlavně na úrovni poradenské.

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje

 

Ke konci loňského roku se mezi partnery projektu přidala Krokodýlí zoo Protivín.