1. Finančně nás můžete trvalým nebo jednorázovým příkazem podpořit přes PayPal bránu Nadačního fondu CCBC – České koalice pro ochranu biodiverzity nebo přímo na účet 2865271001/5500 s variabilním symbolem 3.
  2. Dobrovolnictví – výpomoc se správou sociálních sítí, webu, výrobou a distribucí propagačních materiálů a předmětů na téma záchrany ZNO, vytvoření dárkových certifikátů, komunikace s dárci a sympatizanty, pomoc s administrativou, překlady, zpracováním fotografií a GIS zdrojů.
  3. Slevy na služby – zejména v souvislosti s tiskem, výrobou a distribucí propagačních materiálů, proplácení cestovného v rámci přednášek o ZNO po celé ČR
  4. Použité předměty vhodné pro propagaci – zachovalá trika z druhé ruky, ale třeba i staré magnetky, které lze posléze opatřit propagačními nápisy a prodávat v rámci benefičních akcí.
  5. Potřebujeme vybudovat a následně udržovat ve funkčním stavu návštěvnickou infrastrukturu, především naši výzkumnou stanici a několik přístavů pro naše i cizí lodě, což je mimo jiné důležité pro rozvoj ekologicky udržitelného turismu.

 

Ekoturismus v mangrovech (foto: Eric Fell)