Na Borneu začíná období sucha, což s sebou jako každým rokem přináší vlnu vypalování křovin drobnými rolníky, kteří obnovují svá políčka, ale riskují tak i nekontrolované rozšíření ohně do okolních lesů. Požáry však zakládají i spekulanti s pozemky, kteří si tak snaží půdu nárokovat s vidinou následně jí prodat – zvláště v lesích, které byly před několika lety zahrnuty do průmyslové zóny Kariangau. Vláda ani nevládní organizace nevěnují těmto spekulacím patřičnou pozornost, a totéž lze prohlásit o dalším problému v téže oblasti, o ilegální těžbě dřeva. Ta začala probíhat poté, co byl les zpřístupněn rozestavěním kontroverzní silnice k mostu přes ostrov Balang. Liknavost provinční vlády v řešení dalšího z mnoha problémů průmyslové oblasti Kariangau, zničení pobřežního lesa kvůli plánované výstavbě slévárny na nikl, vedlo k demonstraci koalice nevládních organizací před budovou guvernéra. Pozitivním rokem ze strany provinční vlády je však sestavení pracovní skupiny pro vyhlášení mořské rezervace v Balikpapanském zálivu, ve které jsou zastoupeni tři členové našeho týmu. Ještě stále pociťujeme i negativní dopady pandemie Covid-19.
Opakované zavírání škol se stalo jednou z příčin neúspěšného zakončení programu environmentální výchovy v mateřské v tomto školním roce.